Damienne Denys

Damienne, hartelijk dank voor 43 jaar trouwe dienst

AF Fotografie AF10276 1

' Ik ben iedere dag graag naar mijn werk gekomen', getuigt Damienne. Wat haar het meest in al die jaren is bijgebleven? Ze aarzelt niet: de overgang van typewerk naar de computer. Vroeger werden de vorderingsstaten volledig met de machine uitgetypt en dan gecopieerd. Nu verlopen de berekeningen en de opmaak vlugger via de computer en wordt het eindresultaat per e-mail verstuurd. Hetzelfde gelijkaardig verhaal met de boekhouding: die werd vroeger op fiches bijgehouden! Maar daarom is het werk er niet minder op geworden. Want de firma breidde uit, de omzet steeg en … het werk bleef even druk.

Zij heeft met ingewikkelde computerprogramma’s leren werken. Daarom volgde Damienne avondles bij ABC Computerland in Waregem en bij Audima in Roeselare. Gelukkig was zij door de computer gefascineerd!

Blijkbaar heeft Damienne veel fascinaties. Voeg daar maar zeker het reken- en zoekwerk bij. De voorbereiding van de berekening van rioleringswerken, met die talrijke buizen en putten, is een geconcentreerd werk dat Damienne altijf heeft geboeid.

Was haar werk haar passie, het kon haar stress soms niet wegnemen. Stress voor de aanbestedingen, vooral omdat ze bang was fouten te maken, of bij het opmaken van de veiligheidsdocumenten bij het Inschrijvingsbiljet. De gedrevenheid voor haar job was vaak grenzeloos. Het erkenningsdossier voor Klasse 7 heeft ze opgemaakt, ze heeft de cursus van VCA voor leidinggevenden gevolgd, ze heeft… nee, haar bescheidenheid dwingt haar te stoppen. En ze benadrukt dat zij steeds zo’n goede collega’s rondom zich heeft gehad. En ze bekent dat, nu ze meer tijd voor zichzelf heeft, ze nooit een reisvogel zal worden maar altijd een 'huisdier' zal blijven.