Realisaties

Overheidsopdrachten, grond- en bouwwerken voor private ondernemingen, Olivier Construct N.V. voert een hele brede waaier van opdrachten uit binnen de bouwsector.