Recyclage

“Wij houden onze groene voetafdruk volledig onder controle.” Het is een dagdagelijkse uitdaging voor Olivier Construct.


Voor de realisatie van haar ecologische doelstelling rekent het bedrijf op zijn eigen ‘recyclagesite’. Het transport en de verwerking van bouwpuin tot bouwmateriaal vormen samen een gesloten cirkel. Hier wordt alle mogelijke bouwpuin gerecycleerd en als een zuiver, duurzaam bouwmateriaal opnieuw in de bouwcyclus gebracht. Het hele proces staat onder toezicht van COPRO-goedkeuring en TRACIMAT.


Onze gerecycleerde producten worden gebruikt voor het aanleggen van parkings, opritten, ophogen van bedrijfsgebouwen, enz.


Ook derden kunnen bij ons hun baksteen- en betonpuin komen storten en… met nieuwe producten vertrekken.