Infra

Olivier Construct voert een uitgebreid gamma aan infrastructuurwerken uit, zoals rioleringswerken en leidingen, onder- en bovengrondse parkings, omgevingswerken, uitbouw van bedrijventerreinen en waterzuiveringsinstallaties, kokers, aanleg van wachtbekkens, collectors, buffers, bermen en andere grondwerken.


Steunend op hun technische bagage en jarenlange ervaring volgen onze ingenieurs en vakmensen de werken op van de planfase tot de uitvoering. Een uitgelezen en up-to-date machinepark staat ter hunner beschikking.