Brecht Vanhoutte

Brecht en Olivier Construct konden elkaar moeilijk ontlopen. Grootvader René leerde bij stichter Willy Olivier met de graafmachine werken. Nonkel Marc werd magazijnier en all-round medewerker. Ook andere familieleden hebben nog bij Olivier Construct gewerkt.

AF Fotografie AF10280

Het is als een familietraditie. En Brecht zelve promoveerde er 18 jaar geleden van vakantiejobber tot werfleider. Hij kent dus de sfeer van het familiale bedrijf. Brecht moet je niet overtuigen van de voordelen van ecologisch verantwoord werken in de bouwnijverheid. Recycleren betekent vermindering van de afvalberg van materialen, minder transportkosten- prima voor het milieu- maar vooral een goedkoper eindproduct voor de klanten en opdrachtgevers.

"Een gerecycleerd eindproduct is goedkoper voor de klant."

Als werfleider ziet Brecht twee grote verschillen in vergelijking met zijn beginperiode. Er is vooreerst de stijgende papierberg, “ alles moet tegenwoordig op papier”. Terwijl de groeiende communicatiemogelijkheden, zeg maar het dagelijkse gsm- en e-mailverkeer, de job grondig veranderd hebben. Vroeger moesten de medewerkers op het veld hun plan trekken. Nu wordt er met de werfleider vlugger contact opgenomen. En wordt een oplossing à la minute van hem verwacht. Bovendien wordt de werfleider meer een tussenpersoon tussen het bedrijf en de opdrachtgever enerzijds en de werf anderzijds, een go-between die snel voor alle partijen een oplossing moet vinden.