Gunther de Meulenaere

De lat hoog leggen

AF Fotografie AF10279 1 2

Gunther ontplooit zich als een man met ambitie en een teamspeler. “Riolerings- en wegeniswerken zijn in mijn loopbaan altijd een rode draad geweest. Het boeit me en ik doe het graag. Ik heb zowel ervaring in de vernieuwing van bestaande wegenis als in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en verkavelingen. Betonwerken vormen nu een nieuwe uitdaging. Ik zie er naar uit met mijn verleden als werf - en projectleider en calculator.”
Bij Construct voelt hij zich als een vis in het water: werk in eigen streek, contact met bedrijven en gemeentebesturen uit de regio, een bedrijf met veel mogelijkheden, toffe, gemotiveerde en goed opgeleide collega’s en arbeiders, directie met visie en toekomstplannen. En hij kijkt vooruit: “ Ik wil mijn ervaring delen met de projectleiders, calculator en arbeiders om het rendement nog te verhogen, nog breekpunten optimaliseren om concurrentiëler te worden.”